The Wandering Earth II
Country: China
Company: China Film Group Corporation, Guo Fan Culture and Media
Keywords: space travel, space station, earth in peril, global threat, giant engine, global government

The Wandering Earth II

流浪地球2

Release Date: 1/22/2023

Acting

 • Wu Jing
  Wu Jing
  Liu Peiqiang (刘培强)
 • Sha Yi
  Sha Yi
  Zhang Peng (张鹏)
 • Zhu-Yan Manzi
  Zhu-Yan Manzi
  Hao Xiaoxi (郝晓希)
 • Li Xuejian
  Li Xuejian
  Zhou Zhezhi (周喆直)
 • Andy Friend
  Andy Friend
  Mike
 • Wang Zhi
  Wang Zhi
  Han Duoduo (韩朵朵)
 • Vatilli Makarychev
  Vatilli Makarychev
  Andrey Gerasinov
 • Clara Lee
  Clara Lee
  Space Elevator Female Attacker
 • Tony Nicholson
  Tony Nicholson
  Space Elevator Male Attacker A
 • Andy Lau
  Andy Lau
  Tu Hengyu (图恒宇)
 • Wang Ruoxi
  Wang Ruoxi
  Tu Yaya (图丫丫)
 • Ning Li
  Ning Li
  Ma Zhao (马兆)
 • Zhang Yi
  Zhang Yi
  Wang Zhijian (王志坚)
 • Tong Liya
  Tong Liya
  Tu Hengyu's Wife
 • Guo Yiqian
  Guo Yiqian
  Wedding Host
 • Wu Enxuan
  Wu Enxuan
  TV Presenter
 • Huo Qing
  Huo Qing
  Chinese Chief Coordinator
 • Liu Yin
  Liu Yin
  Zhou Zhezhi's Bodyguard
 • Zheng Chuyi
  Zheng Chuyi
  Electrical Engineer
 • Dashan Kong
  Dashan Kong
  Chinese Astronaut
 • Hu Xianxu
  Hu Xianxu
  Young Diplomat
 • Wang Hongwei
  Wang Hongwei
  Wang Hongwei
 • Eric Xu
  Eric Xu
  Xu Jian
 • Wang Yitong
  Wang Yitong
  Male Research Assistant
 • Zhao Yesuo
  Zhao Yesuo
  Interpreter

Humans built huge engines on the surface of the earth to find a new home. But the road to the universe is perilous. In order to save earth, young people once again have to step forward to start a race against time for life and death.

Trailer / Review movie

Produced By: Wang Zhonglei, Wayne Chang, Gong Geer, Liu Cixin, Liu Kailuo, Wang Hong, Wang Hong, Fu Ruoqing, Dash Porter, Anna Maues, Jake Loff, Meng Jun, Wang Ke, Wu Xian
Directed By: Frant Gwo, Frant Gwo, Rao Xiaozhi, Achille Vanderhaeghen
Crew: Wang Zhonglei, Nick Cheung, Albert Yeung, Wu Jing, Wayne Chang, Andy Yan, Wang Yibing, Gong Geer, Gong Geer, Roc Chen, Hannah Kittell, Govinda Angulo, Liu Cixin, Liu Cixin, Ashleigh Awusie, Liu Yin, Geoffrey Jean-Baptiste, Geoffrey Jean-Baptiste, Marco Wuest, Fredrik Yderström, Liu Kailuo, Wang Hong, Wang Hong, Yang Zhixue, Wang Danrong, Ye Ruchang, Yaping Li, Fu Ruoqing, Diego Quecano, Hanrui Wang, Han Cao, Luca Liang, Wang Hongwei, Zhu Yanfeng, Ye Xiang, Sunny Vinsavich, Josh Reyes, Dash Porter, Catherine Gubernick, Jeanna Canatsey, James Gott, Joanna Carpenter, Tim Gilligan, Tomasz Gryz, Chloe Locarro, Dominick Pietrzak, Anna Maues, Jake Loff, Meng Jun, Wang Ke, Wu Xian, Lu Jia, Binxing Fu, Xiangjin Yin

Content and images used from TMDB source. Website is currently in the process of developing more features. Disclaimer for content and images. Thanks of alot